Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácie reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdielané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.

Rozumiem

Z technických príčin je momentálne možnosť nákupu pozastavená

Váš dodávateľ pneumatík a diskov info@adacpneu.sk

Typ vozidla:
Obdobie:
Šírka pneu:
Profil pneu:
Priemer pneu:
Výrobca:
Index nosnosti:
Index rýchlosti:
Zosilená:
Dojazdová:
Vymazať filter

Kategórie produktov

Prečo zvoliť nákup práve u nás?

ikona
Doba doručenia
od 1 do 7 dní
ikona
Overený predajca s referenciami zákazníkov
ikona
Komfortný konfigurátor diskov
ikona
Široký výber pneumatík

Ochrana osobných údajov

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok www.adac-pneu.sk, našimi klientmi a záujemcami o naše služby a produkty.

2. Účelom tohto dokumentu je zoznámiť Vás (subjekty údajov) s vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi naložené.

3. Vážime si Vašu dôveru, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto už teraz postupujeme pri spracovaní osobných údajov nie len podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov., ale narábanie s osobnými údajmi prispôsobujeme aj zákonu č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý reflektuje Nariadenie (EU) 2016/679, t. j. obecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov, ktoré vstúpia do platnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostane priamo na text tohto predpisu a nájdete tam aj presné znenia právnych ustanovení, na ktoré v tomto texte nižšie odkazujeme.

4. Obsah, ktorý na Vás v tomto dokumente čaká:

I.  Obsah a účel dokumentu
II. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?
III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?
V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
VI. Informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie Vašich práv

__________________________________________________________________________

 

II. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Pema Šamorín s.r.o.
IČO: 45374236
so sídlom Pomlejská 106/A
Šamorín.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 25043/T (ďalej len „Správca“)

kontaktný e-mail: info@adacpneu.sk
kontaktný telefon: +421 903 379 417
naše webové stránky: www.adac-pneu.sk

 

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť hlavne o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, uvedením údajov do zriadeného užívateľského účtu na našom webe, v súvislosti s realizáciou objednávky na internetovom obchode (t. j. v súvislosti s dodaním tovaru), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu zopim chat, FB messenger).

Spracovávame aj údaje, ktoré sami zverejníte na internete a hlavne na sociálnych sieťach (napr. Facebook a  Instagram).

Pokiaľ pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musíme mať Váš súhlas, potom tiež údaje k danému účelu spracovávame len s Vaším súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme Vám bez poskytnutia údajov neboli schopní dodať objednaný tovar (napr. pokiaľ ho máme zasielať na konkrétnu adresu a tú by ste neuviedli), na to vás vždy predom upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete len v prípadoch, kedy tak priamo ukladá zákon.

Osobné údaje môžu spadať do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže ísť o zvláštne kategórie údajov, t. j. citlivé údaje, kedy pre ich spracovanie právne predpisy stanovujú prísnejšie podmienky.

A. Bežné osobné údaje, ktoré spracovávame:

Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili, kedy ste si objednaný tovar u nás kúpili, akého dopravcu ste si k doručení tovaru zvolili, informácie o tom, aké služby sme Vám poskytli, pohlavie.

B. Zvláštne kategórie osobných údajov („citlivé“ osobné údaje), ktoré spracovávame:

Nespracovávame žiadne zvláštne kategórie osobných údajov.

 

IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?

A. Spracovanie osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných povinností

Aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu a dodať vám Vami objednaný tovar a viesť aj s tým súvisiacu komunikáciu s Vami, spracovávame tieto bežné osobné údaje:

Meno, priezvisko, titul, adresa , telefónne číslo, e-mail, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili, kedy ste si objednaný tovar u nás kúpili, akého dopravcu ste si k doručeniu tovaru zvolili, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli.

Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzatvorenú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanej. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzatvorenú ústne, po telefóne alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru na webových stránkach a naším potvrdením takej objednávky.

K tomuto účelu osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohoto dokumentu.  

B. Spracovanie osobných údajov pre splnenie povinností z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov

Aby sme docielili povinnostiam vyplývajúcich z platných právnych predpisov, hlavne v oblasti účtovníctva, daňového práva a archivovania spracovávame tieto údaje:

Meno, priezvisko, titul, adresa,  telefónne číslo, e-mail, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili, kedy ste si objednaný tovar u nás kúpili, akého dopravcu ste si k doručeniu tovaru zvolili, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli.

Doba, po ktorú sú údaje spracovávané, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovanie ukladajú.

C. Spracovanie osobných údajov pre účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby

Oprávnený záujem môže pokrývať celú radu situácií. Preto Vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

  • Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, hlavne z uzatvorených zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 4 rokov po ukončení zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, pokiaľ k uzatvoreniu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom u súdu uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.

  • Oprávneným záujmom je ďalej priamy marketing. Pre zasielanie obchodných informácií budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili, kedy ste si objednaný tovar u nás kúpili, akého dopravcu ste si k doručeniu tovaru zvolili, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli, pohlavie. Zasielanie obchodných informácií na Váš mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz v maily uvedený. Pokiaľ by sme pre zaslanie našej ponuky alebo informáciách o novinkách používali klasickou tlačenou formu alebo telefónnym hovorom alebo niektorou z komunikačných aplikácií typu skype, messenger, aj tu budeme rešpektovať, pokiaľ nám dáte vedieť, že si ďalší kontakt neprajete.

  • Aby sme Vám mohli ponúkať produkty a služby na mieru a zasielať Vám len také ponuky a informácie, ktoré Vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre Vás naopak prínosné, máme našu databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viacerých zoznamov. Pokiaľ si napríklad prejete zasielanie informácií o našich novinkách, automaticky sa váš e-mailový kontakt zaradí do databázy „zasielánie noviniek“.

D. Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu

Pokiaľ nám poskytnete svoj súhlas, budeme spracovávať Vaše osobné údaje k zasielaniu ponuky našich produktov. Váš súhlas budeme k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste našim klientom. Pred tým, než nám Váš súhlas poskytnete, budeme Vás informovať o tom, akých údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ však niektoré Vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (viď pod písmenami A až C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní Vášho súhlasu, pretože k takým konkrétnym účelom súhlas nutný nie je.

 

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Hlavne sa jedná o spolupracujúce IT firmy a marketingové firmy a firmy dopravcov tovaru. So spracovateľmi máme uzatvorené písomné zmluvy, v ktorých je dojednané plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby Vaše údaje zostali v bezpečí. Aktuálny zoznam spracovateľov nájdete tu:

 

Tomáš Pavlík
Kazimíra Rudého 3809/95
767 01 Kroměříž
Česká republika
IČ: 71857061

Michal Kvarda
Valentova 1732
14900 Praha 11
IČ: 71380451

Dotcompixel s.r.o.
Kamenice 27
294 04 Dolní Bousov
Česká republika
IČ: 04196643

WEDOS Internet, a.s.
Masarykova 1230
373 41 Hluboká nad Vltavou
Česká republika
IČ: 28115708

drualas s.r.o.
Strážkovická 276, 
Dolní Počernice, 190 12 Praha 9 
IČ: 059 89 621 
DIČ: CZ 059 89 621

Direct Parcel Distribution SK s. r. o.
Technická 7
Bratislava, 82104
IČ: 35834498
DIČ: 2021648739
IČ DPH: SK2021648739

DHL Parcel Slovensko spol. s r. o.
Na pántoch 18
Bratislava, 83106
IČ: 47927682
DIČ: 2024147400
IČ DPH: SK2024147400

BALIN ACCOUTING s. r. o.
Krajná 11/20
Dunajská Lužná, 90042
IČ: 46884980
DIČ: 2023643215
IČ DPH: SK2023643215

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, pokiaľ nám takú povinnosť ukladá zákon (t. j. hlavne v prípade prevádzania kontroly, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať). 

 

VI. Informácie o ďalších Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A. Právo na prístup k osobným údajom

Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje a pokiaľ áno, tak na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. Právo na opravu osobných údajov

Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

C. Právo na vymazanie osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)

V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa vymazanie neprevedie).

D. Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.

E. Právo na prenesiteľnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a predať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo predanie inému správcovi.

F. Právo vzniesť námietku

V prípadoch, kedy osobné údaje spracovávame pre účely oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takému spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, pokiaľ náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Pokiaľ je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania pre účely priameho marketingu.

G. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Pokiaľ sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu www.uoou.cz

 

VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie Vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie dotazy k spracovaniu Vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-maily info@adacpneu.sk Správou na tento mail alebo zaslaním písomného požiadavku na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujeme upozorniť, že pre účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená skutočne priamo Vami, Vás môžeme potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavka si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.adac-pneu.sk/content/118-ochrana-osobnych-udajov

Toto znenie je platné od 29. 5. 2018.